Tag

ubezpieczenia

Browsing

Niekorzystna zdaniem klienta decyzja ubezpieczyciela może być podstawą do złożenia odwołania. Klient bowiem może złożyć odwołanie, które skutkuje następnie ponowną analizą sprawy przez towarzystwo i utrzymaniem poprzedniej decyzji lub jej zmianą. Co ważniejsze, jeśli klient składa odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, żądając zmiany jej na korzystniejszą dla siebie wówczas towarzystwo może jedynie pozostać przy swoim stanowisku lub je zmienić na korzyść klienta. Nie może jednak zmienić jej w ten sposób, aby była jeszcze bardziej niekorzystna dla klienta niż decyzja pierwotna.