Małe i średnie firmy generują prawie połowę polskiego PKB, a ich znaczenie dla krajowej gospodarki jest niezaprzeczalne. Przedstawiciele sektora MSP często są narażeni na utratę płynności finansowej, co podważa ich wiarygodność w oczach kontrahentów i krępuje potencjał rozwojowy, a w skrajnych przypadkach może zakończyć się nawet koniecznością zamknięcia przedsięwzięcia. Sprawdźmy, jakimi narzędziami MSP mogą poprawiać swoją płynność finansową.

Rzut oka na statystyki

Analitycy i publicyści ekonomiczni nie mają wątpliwości. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw ma dla rodzimej gospodarki priorytetowe znaczenie. Wydany przez PARP w 2020 r. „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” podaje, że MSP generują 49,1% produktu krajowego brutto, zatrudniając 6,9 mln osób. Dla porównania dodajmy, że cały sektor przedsiębiorstw tworzy 72,3% PKB i zatrudnia 9,9 mln pracowników. Raport wymienia także następujące źródła finansowania firm: 73,4% środki własne, 10,4% kredyty, 4,8% środki pozyskiwane bezpośrednio z zagranicy, 3,5% środki budżetowe oraz 4,3% z innych źródeł.

Finansowanie MSP przez podmioty komercyjne

Podstawowym sposobem pozyskiwania środków z rynku są podmioty komercyjne (np. banki lub firmy pożyczkowe). Ich oferta jest różnorodna i nie jest ograniczona czasowo, co ma miejsce w przypadku pieniędzy dostępnych w ramach środków publicznych czy unijnych. Duża elastyczność i powszechna dostępność sprawiają, że poszukujący ustabilizowania sytuacji finansowej mali, średni i mikroprzedsiębiorcy kierują swoje kroki do firm finansowych. Większość z nich ma dla nich kilka produktów zaprojektowanych z myślą o specyfice MSP: kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, leasing i faktoring. Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom tego ostatniego.

Faktoring a płynność finansowa

Faktoring stanowi wciąż nieodkryty diament dla wielu reprezentantów MSP. Tymczasem ta nowoczesna usługa finansowa jest adresowana również dla nich. Eksperci dodają, że to właśnie faktoring może w przyszłości wypełnić niszę związaną z finansowaniem najmniejszych firm. Na czym polega ta usługa? Przedsiębiorca korzystający z oferty firmy faktoringowej nie musi się martwić o opóźnienia w regulowaniu wystawionych faktur. Faktor wypłaca sprzedawcy całą lub część kwoty (80 – 90%) widniejącej na fakturze zaraz po jej wystawieniu, a następnie czeka aż płatnik ureguluje należność zgodnie z datą wskazaną na dokumencie księgowym. Dzięki temu sprzedawca unika problemów z zatorami płatniczymi i może planować rozwój w oparciu o przewidywalne zasady.

Faktoring nie jest zarezerwowany dla dużych graczy. Z powodzeniem z tego narzędzia mogą korzystać również małe firmy i samozatrudnieni. Co ważne, jest ono w zasięgu podmiotów, którym bank nie przyznał zdolności kredytowej. W ocenie ryzyka przez faktora liczy się przede wszystkim wiarygodność płatników, a nie środki trwałe czy historia kredytowa firmy poszukującej finansowania.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

Comments are closed.