W każdej firmie codziennie zachodzi wiele procesów komunikacyjnych. Te, które odbywają się między pracownikami są równie ważne, jak te kierowane na zewnątrz. Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać komunikację wewnętrzną, aby budować pozytywne relacje w zespole.

Komunikacja wewnętrzna – co to?

Komunikacja wewnętrzna w organizacji oznacza wszystkie procesy komunikacyjne, jakie zachodzą między osobami należącymi do danej firmy. Są to zatem oficjalne spotkania, wydawane polecenia, maile między działami, ale także nieoficjalne rozmowy podczas przerw czy komunikaty, które docierają do pracowników od kadry zarządzającej. Zarządzanie komunikacją wewnętrzną jest nowoczesnym podejściem w dziedzinie dbania o zasoby ludzkie, które niesie ze sobą wiele korzyści. 

Jakie funkcje pełni komunikacja wewnętrzna?

Podstawową funkcją komunikacji jest porozumiewanie się. Jeśli jednak ma ona pełnić istotną rolę w przedsiębiorstwie, konieczne jest wykorzystanie jej także w innych celach. Efektywna komunikacja to również uczenie się i rozwój pracowników, a tym samym poprawa wyników całej organizacji. Zapewnia ona także wysoki poziom zrozumienia dla strategii i wartości organizacji. Powoduje to większe identyfikowanie się z nią, co przekłada się na zaangażowanie osób zatrudnionych.

Zarządzanie komunikacją w organizacji

Zarządzanie ludzkimi interakcjami nie jest łatwym zadaniem. Podstawowym celem tego procesu jest przekazanie wartości organizacji pracownikom i wspieranie utożsamienia się z nią. Aby to osiągnąć, konieczne jest stworzenie zintegrowanej strategii wewnętrznej, która będzie budowała kulturę organizacji na każdym poziomie jej działania. Taki plan działań powinien obejmować wszystkie szczeble i działy organizacji i wykorzystywać zróżnicowane formy przekazu, takie jak np. wewnętrzny newsletter, regularne spotkania grupowe, spotkania indywidualne, integracje, szkolenia i wiele innych. Wszystkie te działania powinny być zgodne z wartościami i tożsamością organizacji, które wynikają z jej branży i historii. Spójność komunikacji wewnętrznej zapewnia jej wiarygodność i buduje zaufanie pracowników. 

Komunikacja wewnętrzna – jak ją usprawnić?

Komunikacja wewnętrzna to nie tylko oficjalne przekazy. To także rozmowy między pracownikami, przekazywanie sobie nawzajem zasłyszanych informacji, praca w grupie i wiele innych sytuacji, nad którymi trudno sprawować kontrolę. Warto więc zadbać o miękkie kompetencje pracowników i kadry zarządzającej, aby uniknąć konfliktów i niedomówień. Można je rozwijać m.in. za pomocą szkoleń w tym zakresie. Warto się skupić na takich umiejętnościach, jak:

  • precyzyjne zadawanie pytań,
  • budowanie więzi między członkami zespołu,
  • rozumienie potrzeb i emocji innych,
  • jasne konstruowanie poleceń. 

Jak stworzyć strategię komunikacji wewnętrznej?

Aby stworzyć strategię komunikacji wewnętrznej, najpierw trzeba poznać kulturę organizacji i potrzeby pracowników. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki, a następnie przeszkolenie działu HR oraz menagerów w zakresie jawnej i otwartej komunikacji. Aby proces ten przebiegł sprawnie i profesjonalnie, warto korzystać z porad specjalistów, np. z Redegate. Wiedza ekspertów i doświadczenie w podobnych projektach pomogą we wdrożeniu nowych metod skupiających się na budowaniu pozytywnej atmosfery w firmie. 

Comments are closed.