Według oficjalnych statystyk podawanych przez GUS, każdego roku w Polsce orzeka się około  65 000 rozwodów. Co ciekawe, aż 1/3  sformalizowanych związków kończy się rozwodem. Rozstanie z wieloletnim partnerem wywraca życie do góry nogami. Co należy zrobić, kiedy decyzja o ostatecznym zakończeniu małżeństwa już zapadła? Sprawdź!

Skompletowanie dokumentów

Zanim małżonkowie spotkają się w sądzie, jedna ze stron musi sporządzić pozew rozwodowy. Aby wniosek został przyjęty przez sąd, musi spełniać ściśle określony wymogi formalne. W piśmie powinny znajdować się szczegółowe dane osobowe małżonków, data sporządzenia pisma i adres sądu, do którego składany jest wniosek, odpowiednie załączniki (na przykład akty urodzenia dzieci, informacje o zarobkach) oraz uzasadnienie swojej decyzji. Co ważne, na tym etapie należy zdecydować, czy wnioskujemy o rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie współmałżonka. Konieczne będzie również uzasadnienie wniosku, określenie stanowiska w sprawie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i wysokości alimentów. Pismo powinno zostać złożone do odpowiedniego sądu okręgowego.

Pomoc zaufanego prawnika

Aby sąd ustalił termin rozprawy, należy spełnić szereg wymogów formalnych. Żeby maksymalnie ułatwić sobie ciężką sytuację i ograniczyć stres,  warto skorzystać  z pomocy prawnika wyspecjalizowanego w prawie rodzinnym. Doświadczony specjalista szczegółowo wyjaśni, jak przebiega cały proces, pomoże sporządzić wszystkie dokumenty, będzie pośredniczył w kontaktach z urzędami oraz współmałżonkiem oraz zapewni nieocenione wsparcie w trudnych chwilach.  Kancelaria adwokat-katowice.pl udostępnia na swojej stronie więcej praktycznych informacji.

Comments are closed.